کتاب عربی جامع نشر الگو نظام جدید

عربی جامع کنکور نظام جدید نشر الگو

موجودی:موجود

در کتاب عربی جامع کنکور نظام جدید نشر الگو، مؤلف تلاش کرده تا سؤالات را به صورت درس به درس تفکیک کند. در پایان هر بخش (دهم، یازدهم و دوازدهم) یک آزمون جامع به سبک کنکور سراسری آمده است.

۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۰۰ تومان

مقایسه