کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید

زبان انگلیسی جامع شهاب اناری – نظام جدید

موجودی:موجود

۳ كتاب در يك كتاب! در اين كتاب تمامی آنچه برای زبان انگليسی كنكور نياز داريد به صورتی یكجا ارائه شده است: ۱. زبان انگليسی دوازدهم؛ ۲. زبان انگليسی سال دهم و يازدهم؛ ۳. درك مطلب؛ ۴. نكات مهم زبان انگليسی سال‌های هفتم تا يازدهم؛ ۵.  واژه نامه كامل؛ ۶.  دی وی دی رايگان

۵۲,۰۰۰ تومان ۴۶,۹۰۰ تومان

مقایسه