بوکیاتو: این روزها یادگیری زبان انگلیسی به یکی از کارهای روزمره همه ما تبدیل شده است. اگرهم هنوز شروع نکرده اید اصلا دیر نیست در هر سن و سالی هستید از همین امروز می توانید فرایند یادگیری زبان انگلیسی بصورت خودآموز را آغاز کنید. در این مطلب از مجله بوکیاتو تلفظ صحیح حروف الفبای زبان انگلیسی را در قالب یک ویدیو آماده کردیم.

ویدیوی تلفظ صحیح حروف الفبای زبان انگلیسی

حروف الفبای زبان انگلیسی

همانطور در مدرسه نیز آموختیم حروف الفبای زبان انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. در جدول زیر لیست حروف الفبای زبان انگلیسی را آورده ایم.

مثال اسم حرف الفبا شکل کوچک حرف شکل بزرگ حرف
Apple اِی a A
Ball بی b B
Cat سی c C
Doll دی d D
Elephant ای e E
Fan اِف f F
Gift جی g G
Hen ایچ h H
Iguana آی i I
Jam جِی j J
Kangroo کِی k K
Lion اِل l L
Man اِم m M
Napkin اِن n N
Owl اُ o O
Pen پی p P
Queen کیو q Q
Risk آر r R
Snake اِس s S
Tea تی t T
Umbrella یو u U
Van وی v V
Wet دبلیو w W
Ox اِکس x X
Yellow وای y Y
Zebra زی z Z

۵/۵ - (۱ امتیاز)
آزمون MSRT شهریور ۹۹ برگزار می شود
پیشنهاد مطلب