بسته زبان آزمونهای MSRT و MHLE و تولیمو و utept

بسته کامل آزمون MSRT

موجودی:موجود

منابع آزمون MSRT فست زبان که در قالب بسته آزمون MSRT ارائه می شود، شامل کامل ترین منابع این آزمون است. بسته آزمون MSRT شامل ۴ کتاب + جزوه شنیداری اختصاصی فست زبان می باشد.

۲۳۱,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان