زیست سلولی برای کنکور

زیست شناسی سلولی و مولکولی مجموعه برای کنکور

Availablity: in stock

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی از مجموعه کتاب های برای کنکور انتشارات خسروی است. در کتاب پیش رو (ویرایش سوم برای کنکور) که خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی ویرایش هفتم و در موارد نیاز جهت ارائه کاملتر، دیگر منابع بیولوژی معرفی شده است. 

۹,۹۰۰ تومان