درباره ما

مجله بوکیاتو به بررسی و نقد دقیق محصولات آموزشی در همه سطوح می پردازد. در مجله بوکیاتو ما محصولات آموزشی اعم از کتاب، مجموعه های آموزشی، آزمون ها، برندهای آموزشی و … را بصورت تخصصی مورد بررسی قرار می دهیم.

در مجله بوکیاتو سعی می شود بدون هیچ جانبداری محصولات آموزشی بصورت دقیق معرفی شوند تا شما بتوانید بهترین، کامل ترین و مناسب ترین انتخاب را انجام دهید تا هم از صرف هزینه زیاد جلوگیری کنید و هم از اتلاف وقت.

همچنین در مجله تخصصی کتاب بوکیاتو شما نیز می توانید تجربیات، نقدها و بررسی های خود را از محصولات آموزشی با دیگران به اشتراک گذارید.